BLOG

UJE - ucenje je enostavno

UJE je kratica za trditev, ki se marsikomu zdi naravnost neverjetna: ucenje je enostavno. Ucenje vendar nikoli v zgodovini ni bilo povezano z enostavnostjo in preprostostjo.

Pravzaprav ucenje v vseh sodobnih civilizacijah (vsaj nam znanih) na tak ali drugacen nacin asociira na nekaj napornega, obremenjujocega, težavnega in predvsem skrajno nezabavnega. A v Zavodu UJE, katerega cilj je otrokom omogociti optimalen razvoj, da bodo postali funkcionalni, kreativni, zadovoljni in avtonomni odrasli, ki bodo znali samostojno in odgovorno razmišljati, vemo, da je ucenje lahko preprost, prijeten in lahkoten opravek, ce se ga znamo pravilno lotiti - pa na katerikoli strani ucnega procesa smo.

Poslanstvo

Poslanstvo strokovnjakov, združenih v Zavodu UJE je otrokom, staršem in uciteljem predstaviti drugacne nacine ucenja in komuniciranja, ki temeljijo na spoštovanju, ljubezni, odgovornosti in motivaciji. Je spodbujanje otrokove integritete, samostojnosti in odgovornosti. Ce bomo sledili preprostim nacelom in v praksi uporabili nekompliciraba orodja, ki se jih lahko vsak nauci, potem neankrat ne bo enostavno le ucenje, ampak tudi življenje. Vseh nas.

Otrokom moramo omogociti optimalen razvoj, da bodo postali funkcionalni, kreativni, zadovoljni in avtonomni odrasli, ki bodo znali samostojno in odgovorno razmišljati. Da bodo znali bodo spoznavati, razvijati in tudi v celoti izkoristiti svoje potenciale.

Ucenje je lahko enostavno, ce spremljamo vse korake razvoja otroka, pa tudi razvoj staršev in uciteljev. Predstavljamo drugacen nacin ucenja, komuniciranja in poucevanja, uciteljem in vzgojiteljem dajemo orodja za delo ter s pomocjo ljubezni, spoštovanja in z vzorom vzpostavljamo varno okolje za otroke.

Vizija

Naša vizija je korenita sprememba vzgojno-izobraževalnega sistema na podrocju poucevanja in ucenja z razvojem novih orodij v sistemu šolanja. Delali bomo na komunikacijskih vzorcih, odprtosti do novih znanj ter povezovanju razlicnih šol. Vsi udeleženci v vzgojno - izobraževalnem sistemu (otroci – ucitelji – starši) bodo znali samoiniciativno prevzemati odgovornost za svoje vloge. Tako bo UJE predstavljal simbol dobre prakse ter kvalitetnih in ucinkovitih nacinov ucenja in poucevanja.  

Cilji UJE

Predstaviti nov nacin ucenja:

  • Izobraziti ljudi, da bodo UJE znanje lahko uporabljali na svojem podrocju (ucitelji, vzgojitelji... )
  • Izobraziti ljudi, ki bi radi UJE znanje širili
  • S coachingom konkretno pomagati v kljucnih situacijah otrokom, staršem in vzgojiteljem oz. uciteljem
  • Otrokom olajšati pot do odraslosti.

Vec informacij najdete na spletni stran: http://www.uje.si/