O NAS

Vodje tabora Aleksandar Taskov, Blaž Bejuk in Matej Cankar smo v želji po nudenju kvalitetnih pocitnic otrok združili svoje bogate izkušnje organiziranja in animiranja tovrstnih aktivnosti v program tabora Navihanih polhkov. 

Zavod Navihani polhki je ustanovljen z namenom ponuditi otrokom in staršem organizacijo vikend delavnic, ustvarjalnih uric, poletnih in zimskih letovanj za otroke na katerih se lahko razvijajo tako osebnostno kot duhovno. Želimo razvijati nove igre, preko katerih otroci spoznavajo sebe, svoje potenciale in preko teh iger razviti njihove kompetence, katere jim bodo prišle prav v življenju.

Eno izmed kljucnih poslanstev tabora je, kreiranje pozitivne otrokove samopodobe, ki je kljucna za nadaljni otrokov razvoj. Otroke želimo nauciti sprejemati sebe in druge. Želimo, da se otrok zaveda, da takšen kot je – je OK in je edinstven! Predvsem pa želimo otrokom ponuditi kvalitetno preživljanje aktivnih, zabavnih, poucnih in ustvarjalnih pocitnic, o katerem bo še dolgo govoril.

Mlade spodbujamo k zdravemu nacinu življenja. Temelji naše osebnosti se razvijejo v obdobju otroštva in mladostništva zato si prizadevamo približati šport najmlajšim. Otroška igra in šport imata namrec pomembno vlogo v procesu socializacije otrok, za uživanje v igri pa se morajo nauciti tudi dolocenih socialnih spretnosti, kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi, komunikacija in še mnogo.

Zavod se financira preko donacij /sponzorstev podjetij in preko placljivih programov.

Vizija in Poslanstvo

Otroci se v športu srecujejo s pravili in vrednotami, za uživanje v igri pa se morajo nauciti tudi dolocenih socialnih spretnosti, kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi in komunikacija.

Mlade tako spodbujamo k zdravemu nacinu življenja. Temelji naše osebnosti se razvijejo v obdobju otroštva in mladostništva zato si prizadevamo približati šport najmlajšim. Otroška igra in šport imata namrec pomembno vlogo v procesu socializacije otrok. Vsekakršno športno udejstvovanje je tesno povezano z vrednotami kot so tolerantnost, ekipni duh in fair play, zato je šport pomembno okolje v katerem potekata vzgoja in izobraževanje.

Šport zato ni le okolje v katerem otroci razvijajo svojo telesne sposobnosti in vešcine ampak tudi spoznavajo prijatelje, se zabavajo, ucijo,razvijajo svojo samopodobo in krepijo svojo samozavest. Otroci se skozi športno udejstvovanje ucijo tudi konstruktivnega in ucinkovitega reševanja problemov, odgovornosti, prilagajanja, sodelovanja, prilagajanja pravilom in moralnega vedenja.

Naša vizija je uresniciti sanje otrok, ki si tovrstnih letovanj ne morejo privošciti in jim pricarati nepozaben teden v družbi vrstnikov. Lansko leto (2016/17) smo s pomocjo donatorjev in naše podpore 15 otrokom iz socialno ogroženih družin omogocili letovanje na našem taboru. V letu 2018 želimo to številko povecati.

Eno izmed kljucnih poslanstev tabora je, kreiranje pozitivne otrokove samopodobe, ki je kljucna za nadaljni otrokov razvoj. Otroke želimo nauciti sprejemati sebe in druge. Želimo, da se otrok zaveda, da takšen kot je – je OK in je edinstven! Predvsem pa želimo otrokom ponuditi kvalitetno preživljanje aktivnih, zabavnih, poucnih in ustvarjalnih pocitnic, o katerem bo še dolgo govoril.

Ekipa Zakaj je tabor Navihanih Polhkov prava izbira?

  • Šport ni le okolje v katerem otroci razvijajo svojo telesne sposobnosti in vešcine ampak tudi spoznavajo prijatelje, se zabavajo, ucijo, razvijajo svojo samopodobo in krepijo svojo samozavest.
  • Otroci se skozi športno udejstvovanje ucijo tudi konstruktivnega in ucinkovitega reševanja problemov, odgovornosti, prilagajanja, sodelovanja, prilagajanja pravilom in moralnega vedenja.
  • S pomocjo Nlp- ja raziskati in razvijati otrokove talente in skrite potenciale.
  • Kreiranje pozitivne otrokove samopodobe, ki je kljucna za nadaljni otrokov razvoj.
  • Otroke bomo spodbujali k medsebojni pomoci in sprejemanju drugacnosti.
  • Otrokom želimo ponuditi zabavno, poucno, športno in ustvarjalno preživljanje aktivnih pocitnic in še mnogo navihanega se bo dogajalo.

Ekipa

Zavod Navihani polhki sestavljamo izkušeni animatorji in Nlp Coachi. Smo vedno nasmejani, polni energije in novih idej, predvsem pa imamo obcutek in znanja za delo z otroci in mladostniki. Vec o sestavi animatorjev si preberite na strani: EKIPA.