Blog

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja v naši nagradni igri:

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre Zavod Navihani polhki, Britof 73, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Zavod Navihani polhki ne zaračunava.
(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Zavoda Navihani polhki ali njihovi ožji družinski člani.
(4) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na naši Facebook strani.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na naši Facebook strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani zavoda Navihani polhki.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
ć je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradne igre na naši Facebook strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

NAGRADA
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja ali predstavniki so-organizatorja.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu na naši Facebook strani, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Organizator nagradne igre nagrajenca telefonsko obvesti o prejemu nagrade in sicer na telefonsko številko, ki jo je ob pričetku nagradne igre posredoval udeleženec.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator lahko kot nagrajenca objavi na naši Facebook strani, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji javno objavi nagrajence.
(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.
(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob telefonskem pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator Zavod Navihani polhki kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.
(2) Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@navihanipolhki.si

Ljubljana, 16.3.2021
Zavod Navihani polhki

Navihani Polhki © 2022 Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Creative37